Instalacja, konfiguracja oraz naprawa.

Zdalne zarządzanie dowolnym komputerem – tworzenie sesji

Aby możliwa była sesja pomiędzy dwoma dowolnymi komputerami połączonymi w sieć (niekoniecznie internetową) muszą zostać spełnione podstawowe warunki:

1. Program został zainstalowany na obydwóch komputerach
2. Obydwa komputery musza być wpięte w sieć
3. Użytkownik musi znać ID oraz Hasło komputera do którego chce się połączyć

Jak zainstalować TeamViewer opisałem <<tutaj>>.

Jeśli komputery są w różnych sieciach czy podsieciach lokalnych to oczywiście aby możliwa była sesja pomiędzy nimi muszą mieć dostęp do sieci Internet. Natomiast w przypadku gdy komputery są w jednej sieci lokalnej najlepiej jednej grupie roboczej to aby mogła być możliwa sesja nie jest konieczny dostęp do sieci Internet. Trzeba natomiast zaznaczyć odpowiednią funkcję w ustawieniach którą opiszę w dalszej części.

Hasło oraz ID użytkownik musi otrzymać od osoby z którą chce mieć sesję (z którą chce sie połączyć).

Po kliknięciu dwa razy na ikonie TeamViewer

Przywołuję główny program. Na poniższym zrzucie widzimy w części Wait for session ID komputera lokalnego oraz Hasło podane podczas instalacji które określone jest jako Predefined. W części Create session w polu ID wpisujemy ID komputera zdalnego do którego chcemy się połączyć.

Po kliknięciu Connect to partner wyskakuje mi okienko w którym wprowadzamy hasło dostępu do komputera zdalnego.

Po poprawnym wprowadzeniu hasła klikamy Log On i po chwili pojawia nam się pulpit komputera zdalnego na którym możemy wykonywać wszystkie czynności jak na komputerze lokalnym.

U góry na pulpicie mamy dostępnych kilka narzędzi ułatwiających pracę na komputerze zdalnym.

Na przykład File transfer. Jeśli zaistnieje potrzeba szybkiej wymiany plikowej pomiędzy komputerami połączonymi w sesji za pomocą tego narzędzia proces ten jest banalnie łatwy. Wystarczy w jednym panelu wskazać to co chcemy skopiować natomiast w drugim panelu przechodzimy do lokalizacji docelowej.

Teraz wystarczy tylko kliknąć przycisk Send w przypadku przesyłania z lokalnego komputera na zdalny albo Receiva gdy mamy odwrotną sytuację.

Kolejne narzędzia mamy pogrupowane w grupach Actions, View oraz Extras.

Teraz postaram się opisać zawartość poszczególnych grup. Więc po kolei w grupie Actions mamy:

1. Switch sides with partner – zamienia komputery miejscami zdalny na lokalny i odwrotnie.
2. Ctrl+Alt+Del – tego chyba nie trzeba tłymaczyć
3. Remote reboot w skład którego wchodzi Log off, Reboot oraz Reboot in safemode.
4. Disable remote input – zaznaczenie tej opcji zapobiega przejęciu myszki oraz klawiatury przez użytkownika komputera zdalnego.
5. Show black screen – zaznaczenie tej opcji jest dostępne po wybraniu Disable remonte input i powoduje wyłączenie ekranu na komputerze zdalnym, czyli osoba siedząca fizycznie przy komputerze zdalnym ma przed sobą czarny ekran i nie widzi jakie czynności są wykonywane przez użytkownika połaczonego sesją.

Kolejna grupa View składa się z:

1. Quality – służy do stawienia jakości odbioru.
2. Scaling – służy do wyboru wyświetlania pulpitu komputera zdalnego.
3. Active monitor – służy do wyboru monitora z którego chcemy mieć przekaz (o ile komputer zdalny przesyła obraz na wiecej niż jeden monitor)
4. Screen Resolution – Możemy wybrać jedną z dostępnych rozdzielczości komputera zdalnego.
5. Select single window – pozwala na pracę tylko w jednym oknie komputera zdalnego.
6. Show whole desktop – zaznaczone domyślnie – pozwala pracować na całym pulpicie komputera zdalnego.
7. Refresh – jeżeli trzeba by było odświeżyć.
8. Remove wallpaper – zaznaczenie tej opcji powoduje usunięcie tapety pulpitu na komputarze zdalnym.
9. Shop remote cursor – po włączeniu tej funkcji zostaje wyświetlony kursor komputera zdalnego na komputerze lokalnym.

W jaki sposób zainstalować oprogramowanie odsyłam do artykułu pod poniższym adresem:
Zdalny dostęp – instalacja